Βιογραφικό

EAletrariΗ Έλενα Αλετράρη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία. Σπούδασε Διατροφολογία (BSc Nutrition) στο King’s College London, University of London, το 2008 και στη συνέχεια κατέκτησε μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Τροφίμων και Ασφάλεια Ποιότητας από το University of Reading, Ηνωμένο Βασίλειο. Ακολούθως κατέκτησε δεύτερο μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 2011. Τον Ιούλιο του 2014, κατέκτησε πτυχίο στην Διαιτολογία (Bsc Dietetics) από το University of Hertfordshire.

Σήμερα, ιδιωτεύει στη Λευκωσία και δίνει τις διατροφικές της συμβουλές και αξιολογήσεις τόσο σε υγιή όσο και σε ασθενή άτομα. Πιο παλιά, εργάστηκε ως σύμβουλος για συστήματα ασφάλειας και ποιότητας, όπως ISO 22000, ISO 9001, AIB και άλλα. Επίσης, αρθρογραφεί σε τοπικές εφημερίδες και δίνει διαλέξεις μέσω του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου στα σχολεία καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις προς ενημέρωση του κοινού. Επιπλέον, διοργανώνει σεμινάρια σχετικά με τη διατροφή και από το 2012, είναι επιστημονικός συνεργάτης του medNutrition.gr. Επίσης, απο το Μάϊο του 2014 συνεργάζεται με το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού ως ερευνητικός επιστήμονας.

Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου καθώς επίσης και του Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων/Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου. Επίσης είναι εγγεγραμμένο μέλος του Health and Care Professions Council (HCPC) του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον είναι εγγεγραμμένο μέλος του The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism [ESPEN] και της Κυπριακής Εταιρείας Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού [CySPEN].

Elena Aletraris born and raised in Nicosia. She studied Nutrition, at King’s College London, University of London, in 2008. In 2009, she obtained a master degree in Food Technology and Quality Assurance from the University of Reading, in the United Kingdom. Subsequently, in 2011 she obtained a master degree in Business Administration, from the University of Cyprus. In July 2014, she obtained a bachelor degree in Dietetics, from the University of Hertfordshire (as a franchise programme with Intercollege Nicosia).

She is currently a private practitioner based in Nicosia, and consults both health and clinical cases. She previously worked as a consultant for food safety and hygiene, such as ISO 22000, ISO 9001, AIB etc. Also, she publishes articles in local newspapers and she performs informative lecture sessions through the Cyprus Nutrition and Dietetic Association, both at school and in various events. Since November 2012 she is a research associate with medNutrition.gr and the Pancyprian Parents Association. Since May 2014, she is a visiting research associate at the Child Health Research and Education Institute.

She is an active member of both the Cyprus Nutrition and Dietetic Association and the Cyprus Registration Council of Scientists/Food Technologists and Dietitians. She is also a registered dietitian of the Health and Care Professions Council (HCPC) and a member of the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism [ESPEN] and the Cyprus Society for Clinical Nutrition and Metabolism [CySPEN].